Lączkowski, W. (2019) „Wspomnienia byłego dziekana”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), s. 19–23. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.2.2.