Zajadło, J. (2019) „Oratio pro Aulo Caecina Cycerona – prawo pomiędzy jurysprudencją a retoryką”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), s. 35–49. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.2.4.