Bogucki, O. (2019) „O konstytutywnej współzależności wyjaśniania i identyfikowania czynności konwencjonalnych”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), s. 51–65. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.2.5.