Maroń, G. (2019) „Odwołania do literatury pięknej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), s. 67–82. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.2.6.