Szwarc, A. J. (2019) „Dziekańskie wspomnienia w 100-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), s. 25–34. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.2.3.