Baranowska-Zając, W. (2019) „Kilka uwag o nowych kompetencjach przewodniczącego organu stanowiącego i kontrolnego jednostki samorządu terytorialnego po nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych z 11 stycznia 2018 roku”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), s. 111–126. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.2.9.