Główczewski, M. (2019) „Wiedza polskich sędziów i prokuratorów na temat psychologii zeznań naocznych świadków w świetle badania własnego”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), s. 141–158. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.2.11.