Misztal, P. (2019) „(Nie)zależność finansowa państwa we współczesnej gospodarce rynkowej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), s. 159–175. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.2.12.