Czeszejko-Sochacka, K. (2019) „«Inność drażni jednakowość» – kilka uwag o problematyce dyskryminacji osób LGBT ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu karnego”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), s. 191–205. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.2.14.