Siwek, K. (2019) „Ponownie o artykule 25 § 2a Kodeksu karnego. Kilka uwag do artykułu Jana Kluzy «Nowe granice obrony koniecznej? Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu karnego z 8 grudnia 2017 r.»”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), s. 207–215. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.2.15.