Mrożek, J. (2019) „Samorząd zawodowy a pojęcie administracji publicznej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), s. 127–140. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.2.10.