Zmierczak, M. (2019) „Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzysztof Zagórski, Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), s. 217–220. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.2.16.