Kurkowski, P. (2019) „Zarządzanie kadrami pod redakcją naukową Tadeusza Listwana”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), s. 221–222. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.2.17.