Kondej, M. (2019) „Przełamanie rezultatów wykładni językowej zgodnie z zasadą nadrzędności konstytucji”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(3), s. 39-52. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.3.3.