Staniszewska, L. (2021) „Instytucja współdziałania materialnego w wydawaniu aktów administracyjnych na przykładzie wybranych porządków prawnych – Polski i Republiki Federalnej Niemiec”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(1), s. 129-141. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.1.10.