Radajewski, M. (2020) „Status prawny oskarżyciela w postępowaniu przed Trybunałem Stanu”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(1), s. 71–84. doi: 10.14746/rpeis.2020.82.1.5.