Basa, M. (2020) „Instytucja ławników Sądu Najwyższego”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(1), s. 85–99. doi: 10.14746/rpeis.2020.82.1.6.