Urban, D. (2020) „Finansyzacja gospodarki w ujęciu makroekonomicznym”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(1), s. 231–245. doi: 10.14746/rpeis.2020.82.1.16.