Zawadzka-Pąk, U. K. (2020) „Aksjologiczno-prawna analiza plebiscytowego modelu budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) na przykładzie wybranych polskich miast”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(1), s. 283-298. doi: 10.14746/rpeis.2020.82.1.19.