Waliszewski, K. (2020) „Krystyna Nizioł, Misselling usług finansowych. Problemy i uwarunkowania prawno-ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(1), s. 299–301. doi: 10.14746/rpeis.2020.82.1.20.