Czechowicz, S. (2021) „Problem wielości sankcji represyjnych za nieszczepienie dziecka z perspektywy skutecznego wykonania obowiązku szczepień”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(1), s. 37-46. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.1.3.