Wojnowska-Radzińska, J. (2021) „Legitimizing pre-emptive data surveillance under the EU law: the case of the PNR Directive”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(1), s. 115–127. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.1.9.