Fähnrich, M. (2021) „Domniemanie niezgodności rabatu lojalnościowego z prawem konkurencji Unii Europejskiej – rozważania na tle wyroku w sprawie Intel”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(1), s. 201–214. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.1.15.