Górska, R. (2020) „Ocena wpływu programu «Rodzina 500+» na polską gospodarkę za pomocą modelu CGE”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(3), s. 249–266. doi: 10.14746/rpeis.2020.82.3.17.