Badowiec, R. (2021) „Postępowanie dowodowe na rozprawie głównej bez udziału oskarżonego w świetle art. 378a Kodeksu postępowania karnego a standardy rzetelnego procesu”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(4), s. 93-105. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.4.7.