Justyński, T. (2021) „«Dziedziczenie» rodzinnych ogrodów działkowych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(3), s. 77–91. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.3.6.