Boike, P. (2020) „Prawo i literatura. Parerga, red. Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(3), s. 311–312. doi: 10.14746/rpeis.2020.82.3.21.