Szymborski, P. (2021) „Szanse i zagrożenia u progu emerytury: sytuacja starszego pokolenia w kontekście więzi rodzinnych i solidarności międzypokoleniowej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(4), s. 271-288. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.4.18.