Hendel, M. (2020) „Miejsce zjawiska współdzielenia w koncepcji zrównoważonego rozwoju”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(2), s. 167–177. doi: 10.14746/rpeis.2020.82.2.12.