Ulbrych, M. (2020) „Regionalne zróżnicowanie potencjału przetwórstwa przemysłowego w Polsce w kontekście postulatu reindustrializacji”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(2), s. 229–246. doi: 10.14746/rpeis.2020.82.2.16.