Zawora, J. i Kowalska, I. (2021) „Bilans wdrożenia ZIT w Polsce − nowego instrumentu finansowania polityki spójności UE”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(3), s. 235–252. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.3.16.