Szwast, M. (2021) „Skuteczność skargi na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (w świetle orzecznictwa)”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(4), s. 49-64. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.4.4.