Żak, M. (2020) „Kompetencje zawodowe sędziów a instytucjonalizacja partycypacji społecznej w wymiarze sprawiedliwości”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(3), s. 61–75. doi: 10.14746/rpeis.2020.82.3.5.