Szczepaniak, R. (2020) „Kilka refleksji na temat stanu cywilistycznej aparatury pojęciowej używanej w dyskursie o podmiotowości prawnej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(3), s. 111–125. doi: 10.14746/rpeis.2020.82.3.8.