Bugajski, B. i Nowak-Gruca, A. (2020) „Prawa własności intelektualnej jako składniki majątków małżonków w świetle art. 33 pkt 9 k.r.o”., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(3), s. 127–142. doi: 10.14746/rpeis.2020.82.3.9.