Demenko, A. i Urbańczyk, M. (2020) „Politically correct hate speech”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(3), s. 169–177. doi: 10.14746/rpeis.2020.82.3.12.