Kalinowska-Sufinowicz, B. (2020) „Molestowanie seksualne i jego koszty finansowe dla gospodarki”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(3), s. 179–196. doi: 10.14746/rpeis.2020.82.3.13.