Manikowski, P. i Owsiński, K. (2020) „Innowacje w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(3), s. 231–248. doi: 10.14746/rpeis.2020.82.3.16.