Michałowska, K. (2021) „Ochrona zdrowia dziecka i jego rodziny a realizacja obowiązku nauki w sytuacji stanu epidemii”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(1), s. 21–35. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.1.2.