Dajczak, W. (2021) „Czasopismo prawnicze 2.0: racjonalna ewolucja czy wymuszona rewolucja? ”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(2), s. 123-139. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.2.8.