Gorynia, M. i Sitek, B. (2021) „Rola czasopism naukowych w zreformowanym systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(2), s. 39-57. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.2.4.