Liszewska, A. (2021) „Sporne problemy typizacji usiłowania”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(4), s. 5-17. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.4.1.