Śliwiński, R. i Śliwińska, M. (2021) „The competitive factors of German enterprises in Poland”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(3), s. 287–299. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.3.19.