Kała, D. P. (2021) „Ogólne przesłanki nadania stopnia doktora habilitowanego”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(1), s. 229–242. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.1.17.