Ratajczak, M. (2021) „System awansów naukowych w Polsce: ewolucja i aspekty instytucjonalne”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(2), s. 297-315. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.2.19.