Rocki, M. (2021) „Łączenie studiów z pracą zarobkową a wejście absolwentów wyższych uczelni na rynek pracy”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(4), s. 205–223. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.4.14.