Jurek, Łukasz (2021) „Wiek a absencja chorobowa pracowników”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(4), s. 225-238. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.4.15.