Kania-Chramęga, A. (2021) „«Małoletniość» a problematyka ustawowych wskazań sądowego wymiaru kary – wybrane zagadnienia”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(1), s. 61–71. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.1.5.