Podgórska-Rykała, J. i Sroka, J. (2021) „Uwarunkowania konsensualnego modelu dialogu społecznego i dialogu obywatelskiego na poziomie regionalnym w Polsce”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(1), s. 309-326. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.1.22.