Przybylska-Kapuścińska, W. (2021) „Paweł Smaga, Polityka makroostrożnościowa w sektorze bankowym. Teoria i praktyka, Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza 2020”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(1), s. 341-345. doi: 10.14746/rpeis.2021.83.1.24.